Ověřování a osvědčování

Legalizace

V našem Notářském úřadu Vám ověříme pravost Vašeho podpisu. V tomto případě je nutná přítomnost osoby, jejíž podpis má být ověřen. K ověření podpisu je nutný platný průkaz totožnosti.

Vidimace

Ověřujeme též shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. K ověření shody s originálem může listiny předložit kdokoliv. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny.

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti České republiky, Na Děkance 3, 128 10 Praha 2.

Ceny vidimace a legalizace

  • Poplatek za ověření podpisu jedné osoby na téže listině - 30 Kč
  • Poplatek zaověření shody opisu nebo kopie s listinou - za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje - 30 Kč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.