Czech Point

Notářský úřad JUDr. Tomáše Strnada je oprávněn k vydávání níže uvedených dokumentů.

Nabízené služby

Výpis z katastru nemovitostí – výpis je možné požadovat na základě listu vlastnictví (LV), nutné je znát číslo LV a katastrální území, nebo podle seznamu nemovitostí, kdy je nutné znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. Výpis je možné vydat i anonymnímu žadateli.

Výpis z Obchodního rejstříku – výpis je možné požadovat na základě identifikačního čísla subjektu. Výpis je možné vydat i anonymnímu žadateli.

Výpis z Živnostenského rejstříku – výpis je možné požadovat na základě identifikačního čísla subjektu. Výpis je možné vydat i anonymnímu žadateli.

Výpis z Insolvenčního rejstříku – výpis je možné požadovat na základě identifikačního čísla subjektu anebo osobní údaj konkrétní osoby. Výpis je možné vydat i anonymnímu žadateli.

Výpis z Rejstříku trestů – výpis je možné vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Výpis není možné vydat anonymnímu žadateli.

Podání podle živnostenského zákona – veškerá podání obecním živnostenským úřadům je možné předat prostřednictvím našeho úřadu. Jedná se například o ohlášení živnosti, ohlášení údajů nebo jejich změn vedených v rejstříku, žádosti atp.

Výpis bodového hodnocení osoby – náš úřad může vydat též výpis z bodového hodnocení osoby podle zákona o silničním provozu. Výpis je vydán na základě ověření žadatele.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – náš notářský úřad může dále vydat výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis může nahradit několik výpisů, prokázání kvalifikace, které jsou potřebné k podání nabídky do veřejné soutěže. K vydání výpisu je nutná znalost identifikačního čísla subjektu.

Autorizovaná konverze dokumentů – zajistíme převod dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby a naopak. Podstatou konverze dokumentů je, že dokument, který takto vznikl, má stejnou právní váhu jako elektronický nebo listinný originál. Pro některé dokumenty není konverze možná, např. občanské, zbrojní a řidičské průkazy, cestovní doklady, vojenské knížky, směnky a další.

Ceny služeb

  • Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy - 50 Kč
  • Za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy (českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu – Czech POINT) - 50 Kč
  • Za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů - 50 Kč
  • Za provedení autorizované konverze dokumentu za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu - 30 Kč

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.