Notářský úřad JUDr. Tomáše Strnada v Třebíči

Vítáme Vás na našich webových stránkách.

V rámci dědické agendy působí notář JUDr. Tomáš Strnad jako tzv. soudní komisař v dědickém řízení. Formou notářského zápisu pravidelně připravuje závěti nebo listiny o vydědění. Notáře je možné též pověřit správou dědictví tak, aby po smrti zůstavitele obstarával veškeré záležitosti spojené s majetkem po zůstaviteli.

Notářský úřad JUDr. Tomáše Strnada dále poskytuje právní rady, zastupuje v jednání s fyzickými a právnickými osobami a se správními úřady, nabízí notářské služby, jejichž podmnožinou jsou převody nemovitostí, notářské úschovy, sepisování notářských zápisů s přímou vykonatelností, sepisování zástavních smluv, zakládání obchodních společností a družstev nebo předmanželské smlouvy.

Dále úřad provádí vidimaci a legalizaci, osvědčuje, že byla předložena listina, k uplatnění práva provádí protestace smeněk a jiných listin.

V rámci služby Czech Point vydává výpisy z rejstříků trestů, výpisy z katastru nemovitostí nebo obchodního či živnostenského rejstříku.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.